Huisreglement ( Algemene voorwaarden ) : Lees dit voor maken van een reservatie


1.La Buena Vida biedt overnachtingen aan in 2 locaties ( loften genoemd zijnde La Isla en La perla) uitgerust met wellnessfaciliteiten. De aanvang van een arrangement is zoals vermeldt op de reservatie bevestiging. Dwz als het arrangement voorzien is vanaf het bepaalde uur dan staat de ganse loft ter beschikking van de klant vanaf het bepaalde uur met de wellness faciliteiten volledig bruikbaar. De klant/ bezoeker/ gebruiker kan 10 min voordien inchecken. Bij aanvang van elk arrangement wordt nogmaals op het huisreglement gewezen tijdens een korte rondleiding.( 10 min ) Het doel is om tot het maximale comfort en gebruik te komen van de locatie en het gebruik van de wellness-installaties. Indien een bezoeker laattijdig opdaagt kan het voorziene arrangement in tijd niet verlengt worden. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om tijdig aanwezig te zijn.
2.Beide loften hebben een slaapruimte voor slechts 2 personen. De benedenloft ( La Isla ) heeft een afgesloten slaapruimte en de bovenloft ( La Perla ) heeft een niet afgesloten en geïntegreerde slaapruimte in de loft.
3.Elke wellness-loft is volledig rookvrij. Er is een rookhoekje in het poolhuis van het buitengedeelte bij de benedenloft en er is een rookhoekje op het boven terras voor de loft La Perla.

4.Verplicht gebruik van handdoeken in sauna en infrarood cabine. Verplicht gebruik van slippers en badjas voor hygiënische maatregelen. Je mag je eigen badslippers meebrengen, of je kan er bij ons huren. Verplicht gebruik onder het lichaam van droge handdoek of badjas in de relax- en zit ruimte.

5. Het is verboden om eigen producten toe te voegen in het zwembad, de spa of de sauna of gebruik van massage-olie of dergelijke. In de douches worden enkel eigen producten en zepen toegelaten. Scrubzouten kunnen enkel gebruikt worden in de doucheruimtes.
6. Het is verboden te eten of drank te gebruiken in spa en sauna. Het is verboden te roken in spa. Er is een voorziene rookhoekje in elke loft.

Eigen dranken en eigen eten zijn niet toegelaten. Indien een medewerker een overtreding hierop vaststelt zal La Buena Vida onmiddellijk een schadevergoeding rekenen van minimum 25€ hetzij bij het verlaten ( check out ) of per corresponderende facturatie een vordering van min 50 €.
Hapjes en tapas zijn te verkrijgen aan schappelijke prijzen. Kleine snacks zijn beschikbaar in elke loft of kunnen besteld worden en dienen nadien afgerekend te worden.

7. Voor het in gebruik nemen van ons wellness faciliteiten dient u eerst een uitvoerige douche te nemen.

8. Ook na elk bezoek aan de sauna, de infrarode cabine of het stoombad dient u eerst een douche te nemen alvorens u in de spa of het zwembad gaat.

9. Elke loft is geenszins een speellocatie. Het is verboden te duiken in het zwembad of het uitvoeren van balspelen.
De voorgeprogrammeerde instellingen van de spa’s verlenen het grootste comfort. Aanpassingen moeten vermeden worden om de ontregeling van de installaties te vermijden. Op u aangeven zorgen wij voor aanvang van uw verblijf voor het meest optimale comfort. De spa’s dienen gebruikt te worden zonder badpak, bikini’s , zwembroeken of andere kledingstukken. Textiel is een huishouden van zeepresten of bacteriën.

10. Kinderen onder 16 jaar zijn niet toegelaten. Dit heeft te maken met de verantwoordelijkheid van en tov kinderen en het gebruik van de wellness faciliteiten.

11. 10 min voor het einde van uw arrangement of einde van de overnachting ( check out ) , dient u zich naar de receptie te begeven. Bij het laattijdig verlaten van de loft, rekenen wij 10 euro per begonnen kwartier aan.

12. La Buena Vida kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik in en rond de gebouwen. Dit geldt tevens voor gebeurdelijke ongevallen op de parking en toegangswegen tot de locatie. La Buena Vida zal dus nooit in gebreke kunnen worden gesteld . La Buena Vida zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen. La Buena Vida kan evenmin verantwoordelijke gesteld worden voor beschadiging aan persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers inclusief vandalisme, diefstal of onrechtmatig gebruik en verbruik alsmede (on) vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht aan derden.

13. Groepsarrangementen zijn arrangementen met meer dan 2 personen. Er zal één reservatie gemaakt worden voor de groep en er zal één iemand verantwoordelijk zijn voor de betaling van de ganse groep. Er is een prijs per persoon maar de totaal prijs wordt gepubliceerd op de website onder de tab “ Arrangementen “ en is afhankelijk van het aantal bezoekers of gebruikers en het aantal uur verblijf of arrangement. Bij groepsarrangementen wordt er een waarborg gevraagd van 50 € per persoon. Na het verlaten van de loft en na rondgang zonder schade wordt de waarborg terugbetaald. De waarborg dient cash ter beschikking gesteld te worden bij aanvang van het gekozen arrangement.

14. Wanneer er schade werd toegebracht aan de faciliteiten zal La Buena Vida een schadevergoeding vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers welke de schade heeft toegebracht op eenvoudig vertoon van overeenstemmende factuur om het aldus beschadigde of beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of bezoekers onmiddellijk te doen herstellen mede om de schade zo veel mogelijk te beperken. Wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze reden zullen de gebruikers of bezoekers een schadevergoeding van 500,00 euro per dag dienen te betalen. Wanneer er glazen of scherven worden terug gevonden in spa dan zal een schade vergoeding gerekend worden van 500,00€ . De schadevergoeding heeft betrekking op mogelijke blockages in de filters en de onverwachte uitvoerige reiniging of het gevaar voor volgende bezoekers.

15. Huisdieren worden niet toegelaten

16. Annulaties dienen minimum 7 dagen op voorhand te gebeuren om uw voorschot te kunnen behouden. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Er worden echter geen voorschotten terugbetaald. Voorschotten kunnen vervolgens opgenomen worden bij een volgende reservatie doch zijn beperkt in tijd van min 6 maanden op de datum van de eerste reservatie tot max 31 dec van het lopende jaar . Bij laattijdige annulatie (minder dan 7 dagen voor aanvang ) of wanneer u niet komt opdagen ( no-show ) wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht. De annuleringsregels zijn steeds van toepassing. De Klant/bezoeker/gebruiker kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, verkeersdrukte, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

17. Er worden geen voorschotten terugbetaald voor annulaties van de reservatie door overmacht van welke instantie dan ook of vanwege maatregelen van overheidsinstanties en buiten de wil van La Buena Vida ( bv wegeniswerken, electriciteitspannes vanwege leverancier of netbeheerder, onweer of andere weersomstandigheden, gezondheidsredenen etc..) Indien een annulatie door la Buena Vida wordt verstuurd dan zal deze gemotiveerde redenen hebben zoals gezondsheidsredenen van personeel, onverwachte omstandigheden van welke aard dan ook, opgelegde maatregelen door de overheid, beschadigingen of noodzakelijke herstellingen aan de installaties. Het voorschot van de reservatie blijft behouden en er zal een nieuwe datum voor een volgende reservatie bepaalt worden doch zijn beperkt in tijd van min 6 maanden op de eerste reservatie tot max 31 dec van het lopende jaar. Annulaties zijn enkel geldig wanneer een bevestigingsmail van ontvangst vanwege La Buena Vida werd verstuurd.

18. Aanbiedingen, promoties en acties zijn slechts tijdelijk geldig tot vermeldingsdatum en zijn nooit combineerbaar met andere kortingen. Cadeaubonnen zijn geldig tot vermelde datum maar zijn ten uitzonderlijke titel verlengbaar mits voorafgaandelijk akkoord van La Buena Vida. Cadeaubonnen zijn contant betaalbaar of door overschrijving mits voorlegging van betaalbewijs. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om tijdig kenbaar te maken om gebruik te willen maken van zijn /haar cadeaubon. Last minutes voor de vervaldag geven geen garantie tot de mogelijkheid een reservatie te verkrijgen van gewenste datum. Er moet minimaal een periode van 2 resterende maanden beschikbaar zijn.

19. Vertegenwoordiger van La Buena Vida heeft het recht om mensen te weigeren omwille van veiligheidsoverwegingen, gezondheidsredenen, dronkenschap of drugsgebruik of om welke reden dan ook. Zij die het huisreglement niet wensen te respecteren zullen ook geweigerd worden.

20. De reservatie is slechts definitief wanneer een voorschot werd ontvangen of wanneer het aantoonbaar werd door een copy van betaling. Laattijdige betalingen worden niet meer aanvaardt. De consument heeft niet het recht de reservatie eigenhandig te wijzigen. Dit is steeds in overleg met La Buena Vida.
21. Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen La Buena Vida en onze klanten is de rechtbank van Mechelen bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

22. Iedereen die een reservatie maakt bij La Buena Vida verklaart zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord met onze huisregels ( Algemene voorwaarden ) .